Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Old School Lifestyle Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Old School Lifestyle Oy (Y-tunnus: 2832926-2)

Hajalantie 125-2, 25240 Hajala

Suomi

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kirsi Vesanen

puh. 045-245 0974

kirsi@oldschoollifestyle.fi

 

REKISTERIN NIMI

1. Old School Lifestyle Oy asiakasrekisteri

2. Old School Lifestyle Oy markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

- Henkilö on ostanut Old School Lifestyle Oy:n palveluja verkkokaupan kautta.

- Henkilö on rekisteröitynyt Old School Lifestyle Oy:n verkkokaupassa.

- Henkilö on itse liittynyt postituslistalle, esimerkiksi tilaamalla maksuttoman koulutusmateriaalin tai sähköisen uutiskirjeen verkkokaupassa, Facebookissa, Instagramissa, messuilla tai muussa tapahtumassa.

- Henkilö on liitetty markkinointirekisteriin sillä perusteella, että henkilön työsähköposti on poimittu yrityksen nettisivuilta tai yleisesti avoimista internetlähteistä ja henkilölle on lähetetty hänen työtehtäväänsä liittyvää viestintää.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Old School Lifestyle Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Old School Lifestyle Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Old School Lifestyle Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Old School Lifestyle Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista (sähköpostiosoite) saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Old School Lifestyle Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Old School Lifestyle Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin tai markkinointirekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Old School Lifestyle Oy:n rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Old School Lifestyle Oy:n tuotteita verkkokaupasta:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutettavan yrityksen nimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut maksuttoman koulutusmateriaalin tai henkilö on tilannut uutiskirjeen:

  • sähköpostiosoite

Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille yritysasiakkaille, joiden työsähköposti-osoite on poimittu yrityksen nettisivuilta ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään. Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan Old School Lifestyle Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Old School Lifestyle Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Old School Lifestyle Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Old School Lifestyle Oy:n hallitsemissa ja salasanasuojatuissa palveluissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Näitä tahoja voivat olla sähköpostiliikennettä ylläpitävät palveluntarjoajat.


Rekisterinsuojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut tahot

Myös muut tahot kuin Old School Lifestyle käsittelevät Old School Lifestylen asiakastietoja.

Matkahuollon tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.matkahuolto.fi/hyva-tietaa/rekisteriselosteet/pakettipalvelujen-lahetystiedot/#.Ww-9_SC-mUk

Postin tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.posti.fi/liitteet/hinnatjamaksutavat/ehdot/osoitetietojarjestelma_tietosuojaseloste_fi.pdf

Webhotellin tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.zoner.fi/tietosuoja/

Maksunvälittäjä Bamboran tiedote PayForm-käyttäjille: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1638d3b2eb8a3fd5?projector=1&messagePartId=0.2